Image

Privacy verklaring

Stichting Solas is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https://www.solas.org

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Solas verwerkt je persoonsgegevens omdat je deelneemt aan onze activiteiten en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Iedere afdeling van SOLAS heeft zijn eigen ledenadministratie.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Deelname aan activiteiten

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Solas verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

  • Pasfoto’s van de (aspirant) aangeslotenen indien je die zelf op de site plaatst.
  • Foto’s van in het kader van de Stichting Solas georganiseerde activiteiten, doch uitsluitend na (mondelinge) toestemming van de geportretteerden. Deze foto’s kunnen in nieuwsbrieven of op de website gepubliceerd worden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Solas verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw (contributie) betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • Het organiseren van activiteiten
  • Je te kunnen bellen, e-mailen of berichten toe te zenden indien dit nodig is voor onze activiteiten

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Solas neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Solas bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijnen van drie jaar voor de persoonsgegevens opdat oud-aangeslotenen zonder introductieperiode opnieuw aangeslotene kunnen worden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Solas verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.
Een aantal afdelingen verstrekt een ledenlijst met naam, telefoonnummer, e-mail-adres en woonplaats aan de leden van de eigen afdeling.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Solas gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de website of door een verzoek te sturen aan de ledenadministrator van je eigen afdeling.

Stichting Solas wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Solas neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de ledenadministrator van je eigen afdeling.

© 2013-2024 SOLAS